Visie & Beleidsplein

Vergrijzing en ruimte

gevolgen voor de woningmarkt, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en regionale economie

Dam, F van, Daalhuizen, F., Groot, C. de, Middelkoop, M. van, & Peeters, P. (2013). Vergrijzing en ruimte: gevolgen voor de woningmarkt, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en regionale economie. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Nederland vergrijst In 2040 zal een kwart van de bevolking ouder zijn dan 65. Maar niet alleen het aantal en aandeel ouderen in de Nederlandse bevolking nemen toe, de nieuwe generatie ouderen, geboren tussen 1945 en 1960, is gemiddeld ook hoger opgeleid, welvarender, vitaler, mobieler en actiever dan eerdere generaties ouderen. De 65-plussers van nu en straks gedragen zich daarom anders dan de 65-plussers van voorheen. De vergrijzing heeft dan ook gevolgen voor de woningmarkt, de vrijetijdsbesteding, de mobiliteit, het ruimtegebruik en de regionale economie. In dit rapport verkent het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deze 'ruimtelijke' gevolgen van de vergrijzing.

Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL),

Download(s)

Vergrijzing en ruimte : gevolgen voor de woningmarkt, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en regionale economie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frank van Dam
Femke Daalhuizen
Carola de Groot
Manon van Middelkoop
Pautie Peeters

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

leefomgeving
ruimtelijke ordening
vergrijzing