Visie & Beleidsplein

Sportstimulering en projectenbeleid

samenvatting van de evaluatie van het projectenbeleid van het Ministerie van WVC op het gebied van de sportstimulering, en de in dat kader door de gemeenten, provincies en landelijke sportorganisaties uitgevoerde sportstimuleringsprojecten

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) (1993). Sportstimulering en projectenbeleid: samenvatting van de evaluatie van het projectenbeleid van het Ministerie van WVC op het gebied van de sportstimulering, en de in dat kader door de gemeenten, provincies en landelijke sportorganisaties uitgevoerde sportstimuleringsprojecten. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC).

Het onderzoek, waarvan deze brochure verslag doet, is een vervolg op een vooronderzoek, waarover in 1990 gepubliceerd is onder de titel: "Naar een evaluatiesysteem van overheidsbeleid: Het sportbeleid van het Ministerie van WVC als voorbeeld". Dat vooronderzoek betrof de wijze waarop het sportbeleid van het Ministerie van WVC tot nu toe is geëvalueerd en in de toekomst zo adequaat mogelijk kan worden geëvalueerd. De in het vooronderzoek ontwikkelde inzichten leidden tot de aanbeveling om één of meer onderdelen van het sportbeleid van WVC 'door te lichten'. Gekozen werd onder andere voor een evaluatie-onderzoek van het projectenbeleid van de Taakgroep Sportstimulering; deze brochure is een verkorte versie van de verslaglegging van dat onderzoek.

Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsevaluatie
overheid
projecten
sportbeleid
sportstimulering