Visie & Beleidsplein

Factsheet geef sport de ruimte om te bewegen!

uitgangspunten voor een ruimtelijk beleid gericht op de bevordering van sport en bewegen

Poel, H. van der (2000). Factsheet geef sport de ruimte om te bewegen!: uitgangspunten voor een ruimtelijk beleid gericht op de bevordering van sport en bewegen. Den Haag: Ministeries van VWS, VROM en LNV.

Factsheet met uitgangspunten voor een ruimtelijk beleid gericht op de bevordering van sport en bewegen.

Uitgever(s): Ministeries van VWS, VROM en LNV, NOC*NSF, VNG, IPO, KUB, LC,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
beweegstimulering
ruimtelijke ordening
sportstimulering