Visie & Beleidsplein

Verslag expertmeeting ruimte voor bewegen

18 december 2002, Heelsum

LC Nederlands Instituut voor lokale Sport & Recreatie (2002). Verslag expertmeeting ruimte voor bewegen: 18 december 2002, Heelsum. Oosterbeek: LC Nederlands Instituut voor lokale Sport & Recreatie.

Dit verslag van de Expertmeeting 'Ruimte voor Bewegen' kwam tot stand dankzij de inbreng van de ministeries van VWS, BZK, LNV en VROM, vertegenwoordigers van een aantal grote gemeenten, NOC*NSF, onderzoeksinstituten en andere deskundigen (presentielijst zie bijlage). De meeting werd mogelijk gemaakt dankzij financiƫle steun van het ministerie van VWS. De organisatie was in handen van LC Nederlands Instituut voor lokale Sport & Recreatie.

Uitgever(s): LC Nederlands Instituut voor lokale Sport & Recreatie,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

LC Nederlands Instituut voor lokale Sport & Recreatie

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

expertmeetings
lichaamsbeweging
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportinfrastructuur