Visie & Beleidsplein

De doe-democratie

kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving

(2013). De doe-democratie: kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het kabinet beschouwt maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap (de zogeheten 'doe-democratie' ) als een krachtige ontwikkeling die ruimte en vertrouwen moet krijgen. De initiatieven liggen bij burgers. De overheid past een bescheiden rol. Wel moet zij actief bijdragen aan de doe-democratie. Het kabinet geeft in deze nota aan dat ze de doe-democratie wil ondersteunen en bevorderen door enerzijds burgers in te positie brengen, onder andere door regels aan te passen en nieuwe financieringsvormen te ontwikkelen. Anderzijds door het aansluitingsvermogen van de overheid bij maatschappelijke initiatieven te vergroten.

Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK),

Download(s)

De doe-democratie : kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewonersparticipatie
burgerinitiatieven
vrijwilligers