Visie & Beleidsplein

Beleidsadvies

de Bossche Sport Federatie ter discussie

Kort, I. de, Coopmans, B., & Veldkamp, B. (1999). Beleidsadvies: de Bossche Sport Federatie ter discussie. 's-Hertogenbosch: Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv.

De centrale vraag in deze evaluatie is: 'Hoe voert de Bossche Sport Federatie haar taak uit als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de Bossche sportverenigingen en welke toegevoegde waarde heeft zij als gesprekspartner van de gemeente 's-Hertogenbosch'? Het is echter niet voldoende alleen aan te geven hoe de BSF functioneert. Beter is ook te kijken naar de oorzaken van het al dan niet goed functioneren en aan te geven wie op welke manier een bijdrage kan leveren om het functioneren van de BSF te versterken.

Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Irene de Kort
Barbara Coopmans
Bert Veldkamp

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsevaluatie
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportverenigingen