Visie & Beleidsplein

Gender, etniciteit en de sportmedia

een inventarisatie van 'reguliere' en olympische sportberichtgeving

Knoppers, A., & Elling, A. (1999). Gender, etniciteit en de sportmedia: een inventarisatie van 'reguliere' en olympische sportberichtgeving. Utrecht: Universiteit Utrecht.

In dit onderzoek staat de representatie van gender en etniciteit in de sportmedia centraal. Eén van de uitgangspunten van dit onderzoek is dat de representatie van vrouwen en mannen met verschillende etnische achtergronden in de (sport)media, de constructie van gender en etniciteit in de maatschappij beïnvloedt en andersom. Sporten noch ideologieën zijn statisch van aard, maar veranderen en zijn veranderbaar. Veranderingen in beeldvorming door de media kunnen daarbij een rol spelen. In deze studie wordt het grondwerk gelegd voor onderzoek naar de manier waarop de beelden die de media doorgeven over sport tot stand komen en hoe ze geïnterpreteerd worden. In dit vooronderzoek wordt berichtgeving over de Olympische Spelen en de reguliere sport verzameld, geïnventariseerd en geanalyseerd. De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt: wat zijn de (dominante) beelden die worden weergegeven door de sportmedia met betrekking tot gender en etniciteit tijdens de Olympische Zomerspelen van 1996 en tijdens 'reguliere dagen'? In hoeverre is er hierbij sprake van stereotype en contrasterende beelden (tegenbeelden)?

Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Katholieke Universiteit Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annelies Knoppers
Agnes Elling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gender
media
minderheidsgroepen