Visie & Beleidsplein

Sportkader vitale Achterhoek

(2013). Sportkader vitale Achterhoek. Gemeenten Achterhoek.

De acht Achterhoekse gemeenten hebben een sportkader opgesteld om de samenwerking te intensiveren. De gemeenten hebben afgesproken dat projecten beter op elkaar afgestemd worden en waar mogelijk gezamenlijk uitgevoerd worden. In het sportkader staan de ambities van de Achterhoek op sportgebied verwoord. Op basis van dit sportkader kunnen de Achterhoekse gemeenten gezamenlijk voorstellen formuleren, maar de besluitvorming daarover blijft op gemeentelijk niveau plaatsvinden.

Uitgever(s): Gemeenten Achterhoek,

Download(s)

Sportkader vitale Achterhoek

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Gelderland
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid