Visie & Beleidsplein

Operatie Amersfoort jong II 2012-2015

stad met een hart

(2012). Operatie Amersfoort jong II 2012-2015: stad met een hart. Amersfoort: Gemeente Amersfoort.

Amersfoort wil ook de komende jaren een goed klimaat scheppen voor de ontwikkeling van jeugd van 0 tot 24 jaar in de stad. Hierbij zijn twee principes leidend. Met positief jeugdbeleid wordt de aandacht gericht op participatie, positieve beeldvorming en talentontwikkeling van jeugd. Anderzijds wordt ingezet op het versterken van de opvoedrol van opvoeders. De doelstellingen en aanpak zijn vastgelegd in dit document.

Uitgever(s): Gemeente Amersfoort,

Download(s)

Operatie Amersfoort jong II 2012-2015 : stad met een hart

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
jeugdbeleid