Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen voor iedereen

naar vernieuwend sportbeleid voor Dantumadiel

concept

(2011). Sport en bewegen voor iedereen: naar vernieuwend sportbeleid voor Dantumadiel, concept. Dantumadeel: Gemeente Dantumadeel.

Concept opzet voor een nieuw sportbeleid voor de gemeente Dantumadiel.

Uitgever(s): Gemeente Dantumadeel,

Download(s)

Sport en bewegen voor iedereen : naar vernieuwend sportbeleid voor Dantumadiel : concept

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid