Visie & Beleidsplein

Publieksversie masterplan talentontwikkeling 2006-2010

talent centraal

NOC*NSF Publieksversie masterplan talentontwikkeling 2006-2010: talent centraal. Arnhem: NOC*NSF.

Aanleiding tot het maken van een Masterplan Talentontwikkeling in 2006 door NOC*NSF en de bonden is de verdere uitwerking van de NOC*NSF Sportagenda en de VWS nota 'Samen voor Sport'. De wens vanuit de sport en de overheid is te komen tot een nationaal vierjaren talentontwikkelingsprogramma. De sportnota van VWS en de daarmee gepaard gaande verruimde financiƫle middelen bieden een extra kans om een stevige impuls te geven aan de talentontwikkeling in Nederland. Deze publicatie betreft de publieksversie van het Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Download(s)

Publieksversie masterplan talentontwikkeling 2006-2010 : talent centraal

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

NOC*NSF

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
sportbeleid
talentontwikkeling
topsportbeleid