Visie & Beleidsplein

De rol van publieke (vrijetijd-)voorzieningen in processen van maatschappelijke ontwikkeling

concepten en aspecten van uitvoering

Poel, H. van der (1999). De rol van publieke (vrijetijd-)voorzieningen in processen van maatschappelijke ontwikkeling: concepten en aspecten van uitvoering. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant, Vakgroep Vrijetijdwetenschappen.

Lezing ten behoeve van de workshop 'Publieksvriendelijkheid van gemeenschapsaccommodaties' van VVS, Hospitality Consultants & Dienst Recreatie Rotterdam in Maastricht. In deze lezing gaat de auteur in op de betekenis van publieke (vrijetijd-)voorzieningen in de laat-moderne samenleving waarin wij nu leven, en de rol die de lokale overheid kan en/of dient te spelen in de aanleg en het beheer van dergelijke voorzieningen. Deze thematiek zal eerst op conceptueel niveau worden behandeld, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de infrastructurele betekenis van voorzieningen. Daarna wordt ingegaan op enkele aspecten van implementatie van een lokaal voorzieningenbeleid, dat beoogt bij te dragen aan de versterking van de sociale en culturele infrastructuur van de stad.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Vakgroep Vrijetijdwetenschappen,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lezingen
maatschappelijke ontwikkeling
recreatieve voorzieningen
sportinfrastructuur