Visie & Beleidsplein

Naar een index voor de breedtesport

bijdrage geschreven voor het IX world sport for all congress

Papendal, 29 oktober 2002

Janssens, J., Elling, A., & Roques, C. (2002). Naar een index voor de breedtesport: bijdrage geschreven voor het IX world sport for all congress, Papendal, 29 oktober 2002. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Medio 2000 heeft de sector Topsport van NOC*NSF een topsportindex gepresenteerd. Deze topsportindex is bedoeld als een graadmeter van de prestaties in de Nederlandse topsport. Na de succesvolle introductie van de topsportindex heeft de sector Breedtesport NOC*NSF de vraag opgeworpen of er ook een index kan worden ontwikkeld die een geobjectiveerd en gekwantificeerd beeld geeft van de breedtesport in Nederland. Uit welke onderdelen zou zo'n breedtesportindex eventueel moeten bestaan? Hoe zouden die onderdelen moeten worden gemeten en welke weging zou daarbij moeten worden toegepast? In deze bijdrage, geschreven voor het IX World Sport for All Congress van 2002, wordt in het kort verslag gedaan van de ontwikkeling van de breedtesportindex. Het betreft een herziene versie.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Janssens
Agnes Elling
Colette Roques

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesport
statistische gegevens