Visie & Beleidsplein

Sportplan Gorinchem 2012 - 2015

een leven lang actief!

Sportplan Gorinchem 2012 - 2015: een leven lang actief!. Gorinchem: Gemeente Gorinchem.

In dit sportplan worden de prioriteiten beschreven voor 2012-2015 aan de hand van 5 thema's:

  1. Sportstimulering
  2. Sport is meedoen in de samenleving
  3. Stimulering van een gezonde leefstijl
  4. Sport & fysieke ruimte
  5. Versterken sportaanbieders

Uitgever(s): Gemeente Gorinchem,

Download(s)

Sportplan Gorinchem 2012 - 2015 : een leven lang actief!

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid