Visie & Beleidsplein

Citytrainers

sportieve kracht voor de stad

sportactiviteiten voor en door jongeren

Smits, F. (2013). Citytrainers: sportieve kracht voor de stad, sportactiviteiten voor en door jongeren. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Het doel van het project 'Citytrainers' is om door middel van vrijwillige inzet van jongeren jongerenparticipatie te bevorderen, de jongeren beter te bereiken voor buurtsportactiviteiten en zo de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken te verhogen. In 2011 is over de ontwerpfase van het project de rapportage 'City Trainers; train je stad' (Smits, 2011) verschenen. Op basis van de inzichten uit de ontwerpfase is Citytrainer doorontwikkeld, waarbij het communicatiebureau voor de non-profitsector WHISE de drie gemeenten heeft geadviseerd. Het opleidingsbureau KPC Groep heeft met de drie gemeenten competentieprofielen voor de Citytrainers uitgewerkt en op basis daarvan de cursus Citytrainer 'Ik train mijn stad' ontworpen. In het jaar 2011-2012 is in de drie gemeenten een pilot met de cursus uitgevoerd. Naar die pilot heeft het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling (PMO) van Hogeschool Utrecht samen met het Mulier Instituut onderzoek gedaan. De voorliggende rapportage beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek: de succesfactoren, de verbeterpunten en ook de mogelijkheden tot doorontwikkeling van Citytrainer. De uitkomsten kunnen ook voor andere gemeenten van waarde zijn, indien zij overwegen het concept over te nemen. Het onderzoek biedt vooral een empirische onderbouwing van de waardering voor het project, niet alleen van de Citytrainers, maar ook van hun ouders, de jongeren die deelnamen aan de sportactiviteiten, cursusleiders en andere belanghebbenden.

Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, Mulier Instituut,

Download(s)

Citytrainers : sportieve kracht voor de stad : sportactiviteiten voor en door jongeren

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Froukje Smits

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurten
jeugd
jeugdtrainers
jongeren
sport (algemeen)
sport en bewegen in de buurt
trainers
vrijwilligers
wijkaanpak
wijken