Visie & Beleidsplein

Belang van spelen

een literatuurstudie naar de sociale en economische waarde van spelen en bewegen in de openbare ruimte

concept

Poort, E., & Vries, S.I. de (2011). Belang van spelen: een literatuurstudie naar de sociale en economische waarde van spelen en bewegen in de openbare ruimte, concept. Leiden: TNO.

TNO is samen met zes bedrijven die aangesloten zijn bij de branchevereniging in de vorm van twee workshops en een literatuurstudie nagegaan wat de sociale en economische waarde van spelen en bewegen in de openbare ruimte zijn. De literatuurstudie beperkt zich tot de sociale en economische waarde van buitenspelen voor kinderen van 2 t/m 18 jaar op zowel formele als informele speelplekken.

Uitgever(s): TNO,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Esther Poort
Sanne de Vries

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kosten-batenanalyse
literatuuronderzoek
ruimtelijke ordening
speelruimte