Visie & Beleidsplein

Met zorg ouder worden

zorgtrajecten van ouderen in tien jaar

Campen, C. van, Broese van Groenou, M., Deeg, D., & Iedema, J. (2013). Met zorg ouder worden: zorgtrajecten van ouderen in tien jaar. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De komende jaren verandert er veel in de financiering en het aanbod van de langdurige zorg en ondersteuning. Deels door kabinetsbeleid, deels omdat de behoeften en leefsituatie van ouderen veranderen. Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor hulpbehoevende en kwetsbare ouderen. Zij gaan vaak van verschillende voorzieningen gebruikmaken naarmate ze ouder worden. Welke trajecten doorlopen ze feitelijk in het weidse landschap van medische zorg, informele zorg, mantelzorg, gemeentelijke ondersteuning, thuiszorg en tehuiszorg? Deze studie geeft een beeld van de zorg en ondersteuning die 65-plussers feitelijk ontvangen in een periode van tien jaar en onderscheidt vijf herkenbare patronen en profielen.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Met zorg ouder worden : zorgtrajecten van ouderen in tien jaar

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Cretien van Campen
Marjolein Broese van Groenou
Dorly Deeg
Jurjen Iedema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheidszorg
mantelzorg
ouderen
ouderenzorg
thuiszorg
woon-zorgcentra
zorg
zorg en welzijn
zorginstellingen