Visie & Beleidsplein

Sport, ruimte & economie

kansen voor Nederland

Bouw, M., Petersen, J.W., Klundert, F. van de, & Janby, N. (2013). Sport, ruimte & economie: kansen voor Nederland. Team Open Ontwerpatelier 2028.

Op 4 december 2012 heeft de Council van Olympisch Vuur 2028 officieel het besluit genomen om de alliantie Olympisch Vuur 2028 per 1 januari 2013 op te heffen. Dit besluit hangt samen met het huidige regeerakkoord, waarin het kabinet afstand heeft genomen van de ambitie om de Olympische- en Paralympische Spelen naar Nederland te halen. De leden van de Council concludeerden dat met het onthouden van de steun door het kabinet er op dit moment onvoldoende basis is de alliantie Olympisch Vuur 2028 voort te zetten. Afgesproken is destijds de kostbare nalatenschap van het Olympisch Plan 2028 zorgvuldig te borgen en te bezien hoe een aantal waardevolle samenwerkingsverbanden en producten, die de afgelopen jaren onder de vlag van Olympisch Vuur 2028 zijn ontstaan worden voortgezet. Dit boekje beoogt hier een bijdrage aan te leveren. Het zoomt in op de belangrijkste ruimtelijke en economische thema's die naar voren zijn gekomen in de diverse uitgevoerde verkennende studies voor het Olympisch Plan 2028.

Uitgever(s): Team Open Ontwerpatelier 2028,

Download(s)

Sport, ruimte & economie : kansen voor Nederland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Matthijs Bouw
Jan Willem Petersen
Froukje van de Klundert
Nanna Janby

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Olympisch plan 2028
economie
ruimtelijke ordening