Visie & Beleidsplein

Verenigingsmonitor Arnhem 2013

vitaliteitsindex

Kalmthout, J. van, & Romijn, D. (2013). Verenigingsmonitor Arnhem 2013: vitaliteitsindex. Utrecht: Mulier Instituut.

In de nieuwe sportvisie voor de Gemeente Arnhem is een belangrijke rol weggelegd voor sportorganisaties. Om sportverenigingen beter te kunnen benutten als samenwerkingspartner is er behoefte aan een goed inzicht in de kracht van de diverse sportverenigingen en hun (on)mogelijkheden. Hiertoe heeft de gemeente Arnhem in samenwerking met het Mulier Instituut een verenigingsmonitor uitgezet, waarin aandacht is voor de stand van zaken bij sportverenigingen in Arnhem en hun mogelijkheden en bereidheid om binnen het sportbeleid als samenwerkingspartner van de gemeente Arnhem te fungeren. Met behulp van deze verenigingsmonitor is door de gemeente samen met het Mulier Instituut een vitaliteitsindex ontwikkeld om verenigingen te kunnen classificeren en een 'op maat' benadering toe te kunnen passen. In 2010 is in Arnhem een verenigingsmonitor opgesteld en uitgevoerd. Deze monitor vormt de basis voor de monitor in 2012. De verkregen resultaten zijn geanalyseerd en gepresenteerd in dit tabellenrapport.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Verenigingsmonitor Arnhem 2013 : vitaliteitsindex

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janine van Kalmthout
David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid
sportverenigingen