Visie & Beleidsplein

Het BeweegABC

een onderzoek naar het functioneren van het monitoringsinstrument voor het bijsturen van sport- en beweegbeleid binnen gemeenten

Kraauw, A. de (2013). Het BeweegABC: een onderzoek naar het functioneren van het monitoringsinstrument voor het bijsturen van sport- en beweegbeleid binnen gemeenten. Eindhoven: Fontys Sporthogeschool Eindhoven.

De overheid richt zich al geruime tijd op het uitvoeren van sport- en beweegbeleid. Er worden subsidies verstrekt die door de gemeenten ingezet worden. Om de effecten van deze investeringen te meten is er steeds meer aandacht voor het meten van doelbereiking van het gevoerde beleid. Er blijkt behoefte aan, en er wordt gezocht naar, instrumenten om de effecten van het gevoerde sportbeleid te kunnen meten. Een instrument dat pretendeert hierin te kunnen voorzien is de beweeginterventie: 'het BeweegABC'. Het BeweegABC is een beweegtoets die de sport- en beweegvaardigheden van de basisschooljeugd meet. Deze beweegtoets moet leiden tot een landelijk monitoringssysteem met gegevens over de motoriek en gezondheidssituatie van de leerlingen in de groepen één tot en met acht van het primair onderwijs. Naast deze monitoringsfunctie zou dit leerlingvolgsysteem ook kunnen dienen voor het vroegtijdig bijsturen van het sportbeleid binnen gemeenten. In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre het BeweegABC daadwerkelijk is ingezet om de sport- en beweegvaardigheden van de jeugd te monitoren en of het gebruikt is voor het bijsturen van het sportbeleid binnen de gemeenten. Daarnaast is er onderzocht hoe de gemeenten het BeweegABC hebben geïmplementeerd, in hoeverre de gegevens uit de beweegtoets bruikbaar zijn voor het bijsturen van het sportbeleid en welke ervaringen de gebruikers hebben met het afnemen van het BeweegABC.

Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool Eindhoven,

Download(s)

Het BeweegABC : een onderzoek naar het functioneren van het monitoringsinstrument voor het bijsturen van sport- en beweegbeleid binnen gemeenten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annemiek de Kraauw

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
jeugd
lichaamsbeweging
lokaal beleid
monitors
scripties
sportbeleid