Visie & Beleidsplein

Continu onderzoek burgerperspectieven

kwartaalbericht 2013-3

Ridder, J. den, & Dekker, P. (2013). Continu onderzoek burgerperspectieven: kwartaalbericht 2013-3. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Dit drieëntwintigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) is beperkt van opzet, overeenkomstig het dit jaar begonnen ritme van grotere onderzoeken in de even kwartalen en kleinere in de oneven. In plaats van bestudering van een groot thema zijn enkele onderwerpen wat verder uitgediept en in plaats van focusgroepen zijn geënquêteerden telefonisch herbenaderd om door te praten over die onderwerpen. Na behandeling van de ontwikkelingen in de Nederlandse publieke opinie in hoofdstuk 1 besteden de auteurs in hoofdstuk 2 aandacht aan zorgen over de (financiële) toekomst en opvattingen over inkomensongelijkheid en over de EU. De enquêtegegevens van het derde kwartaal van 2013 zijn verzameld tussen 2 juli en 5 augustus.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Continu onderzoek burgerperspectieven : kwartaalbericht 2013-3

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Josje den Ridder
Paul Dekker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europese Unie
economie
leefomgeving
maatschappelijke ontwikkeling
monitors
onderzoeken
politiek
samenleving