Visie & Beleidsplein

(On)beperkt sportief 2013

monitor sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap

Heijden, A. von, Dool, R. van den, Lindert, C. van, & Breedveld, K. (2013). (On)beperkt sportief 2013: monitor sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap. Utrecht: Mulier Instituut.

Sport en bewegen is niet alleen goed vanuit gezondheidsperspectief, maar kan ook bijdragen aan de maatschappelijke integratie van mensen met een handicap. Het stimuleren van sport en bewegen voor mensen met een handicap wordt meer dan voorheen gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende spelers. Het thema sport en bewegen lijkt dan ook een plek te hebben gekregen op de beleidsagenda.

Deze monitor maakt inzichtelijk dat in de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt in het realiseren van een infrastructuur voor het sporten en bewegen van mensen met een handicap. Voor een aantal doelgroepen is een voorzichtige toename zichtbaar in het aantal mensen dat deelneemt aan sport en bewegen.

Ten opzichte van mensen zonder handicap blijft de sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap achter. Het in eerder onderzoek geconstateerde verschil blijft bestaan. De onderzoekers doen concrete aanbevelingen om de sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap te stimuleren en te vergroten.

Een gedeelte van de mensen met een handicap wordt tot nu toe nog onvoldoende bereikt. Een mooie uitdaging voor de toekomst is dan ook het investeren in de samenwerking met nieuwe en bestaande vindplaatsen.

Deze uitgave van (On)beperkt sportief brengt de actuele stand van zaken wat betreft sporten en bewegen van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap, maar ook van leerlingen in het speciaal onderwijs, in beeld. Hiermee is het rapport een vervolg op de monitor uit 2008 en wordt teruggeblikt op de belangrijkste veranderingen in de afgelopen vijf jaar. De monitor '(On)beperkt sportief 2013' is in opdracht van Stichting Onbeperkt Sportief uitgevoerd door het Mulier Instituut met financiële ondersteuning van het Ministerie van VWS. Zie www.mulierinstituut.nl/gehandicaptensport voor meer informatie. Deze uitgave is te bestellen via Arko Sports Media, maar ook te downloaden: 

Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media,

Download(s)

On)beperkt sportief 2013 : monitor sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anneke von Heijden-Brinkman
Remko van den Dool
Caroline van Lindert
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
aangepaste sporten
gehandicaptenorganisaties
gehandicaptensporten
mensen met een beperking
mensen met een lichamelijke beperking
mensen met een verstandelijke beperking
sportbeoefening
sporters