Visie & Beleidsplein

Penningmeesters 2013

oordeel penningmeesters over de financiële situatie van de sportvereniging

Bakker, S., & Kalmthout, J. van (2013). Penningmeesters 2013: oordeel penningmeesters over de financiële situatie van de sportvereniging. Utrecht: Mulier Instituut.

Bij de verkiezing voor penningmeester van het jaar hebben de genomineerde penningmeesters een vragenlijst ingevuld. Het Mulier Instituut heeft de gegevens, in overleg met 2Basics, geanalyseerd. De resultaten geven een indicatie van het profiel van de penningmeesters bij de diverse sportverenigingen en het biedt een startpunt voor toekomstig onderzoek naar penningmeesters. Hoofdstuk 1 gaat over hoe de penningmeesters de financiële positie van hun vereniging inschatten. Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op de financiële positie van de vereniging van de penningmeesters. Hoofdstuk 3 laat zien wat de ondersteuningsbehoeften voor de penningmeesters zijn en welke verenigingsacties het meeste geld opbrengen. Hoofdstuk 4 gaat over de ambities van de vereniging van de penningmeesters en hoeveel geld ervoor nodig is om deze ambities te realiseren. Het vijfde hoofdstuk heeft als onderwerp hoe de financiële administratie van de penningmeester eruitziet: welke software? Welke bank? Hoofdstuk 6 is het laatste hoofdstuk en hierin worden de penningmeesters beschreven aan de hand van de achtergrondgegevens die van hen bekend zijn. Deze rapportage wordt afgesloten met een conclusie.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Penningmeesters 2013 : oordeel penningmeesters over de financiële situatie van de sportvereniging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sven Bakker
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financieel beleid
monitors
sportverenigingen
vrijwilligers
vrijwilligerswerk