Visie & Beleidsplein

Alles is gezondheid...

het Nationaal Programma Preventie 2014-2016

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2013). Alles is gezondheid...: het Nationaal Programma Preventie 2014-2016. Den Haag: Rijskoverheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Rapport over het Nationaal Programma Preventie, dat loopt van 2014 tot en met 2016. Zes ministeries, gemeenten, bedrijven en een groot aantal maatschappelijke organisaties werken hier samen aan. Het eerste deel beschrijft de doelen, werkwijze en hoofdonderdelen van het programma. Deel twee beschrijft de activiteiten die de verschillende partners van het programma, waaronder de rijksoverheid, de komende jaren gaan ondernemen. De focus van het programma ligt op drie terreinen. Allereerst op gezondheid dichtbij: de gezondheid van mensen bevorderen door een integrale aanpak in de omgeving waarin zij wonen, werken en leren. Daarnaast preventie een prominente plek geven in de gezondheidszorg. Gezondheidsbescherming op peil houden is het laatste terrein waarop de focus van het programma ligt.

Uitgever(s): Rijskoverheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Download(s)

Alles is gezondheid... : het Nationaal Programma Preventie 2014-2016

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.