Visie & Beleidsplein

Weten wat werkt

passend evaluatieonderzoek in het sociale domein

Omlo, J., Bool, M., & Rensen, P. (2013). Weten wat werkt: passend evaluatieonderzoek in het sociale domein. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Wat levert sociaal werk op? Om daarachter te komen is evaluatieonderzoek noodzakelijk. Dit boek biedt inzicht in uiteenlopende vormen van evaluatie die passen bij de sociale sector. Slimme vormen van onderzoek die te vaak onbenut blijven. De auteurs maken gebruik van waargebeurde voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van maatschappelijke ondersteuning in zorg en welzijn. Uit de voorbeelden blijkt dat samenwerking tussen onderzoekers en professionals bijdraagt aan praktisch bruikbare kennis over de doelen, de werkzame mechanismen en de effecten van de interventie. In de conclusie plaatsen de redacteuren de diverse bijdragen in een breder perspectief. Wat is de waarde van evaluatieonderzoek? Hoe kan kennis over wat werkt in het dagelijks handelen van professionals worden geïntegreerd? En hoe verhouden de opbrengsten van onderzoek zich tot politieke en morele keuzes? Deze publicatie biedt inspiratie en handvatten voor professionals, onderzoekers, beleidsmakers, docenten en (master)studenten social work die willen werken aan het antwoord op de vraag wat werkt in de sociale sector. Met bijdragen van onder meer Trudie Knijn, Radboud Engbersen, Erik Snel, Harry Michon en Anne Goossensen.

Uitgever(s): Uitgeverij SWP,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jurriaan Omlo
Martijn Bool
Peter Rensen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectmeting
evaluatie
goede voorbeelden
methoden
methodologie
onderzoeksmethoden
sociaal-cultureel werk