Visie & Beleidsplein

Gemeentefonds

meicirculaire 2013

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (2013). Gemeentefonds: meicirculaire 2013. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Deze publicatie betreft de meicirculaire gemeentefonds 2013. In deze circulaire wordt u over de gemeentefondsuitkeringen 2012 en verder geïnformeerd. De circulaire staat in het teken van de uitvoering van het Regeerakkoord.

Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK),

Download(s)

Gemeentefonds : meicirculaire 2013

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fondsen
gemeenten