Visie & Beleidsplein

Intersectorale samenwerking voor de realisatie van de beweegvriendelijke omgeving

rapportage monitor & evaluatie van 9 pilots rondom de beweegvriendelijke omgeving

Klauw, D. van der, Slinger, J., Engbers, L.H., & Empelen, P. van (2013). Intersectorale samenwerking voor de realisatie van de beweegvriendelijke omgeving: rapportage monitor & evaluatie van 9 pilots rondom de beweegvriendelijke omgeving. Leiden: TNO Behavioural and Societal Sciences.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft NISB in de periode 2011-2013 samen gewerkt met negen pilots aan het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Het doel was om problemen rondom leefbaarheid, veiligheid en gezondheid van bewoners te verminderen door fysieke en sociale verbeteringen in de wijk. Eén van de kennisvragen hierbij was om inzicht te krijgen in het uitvoeringsproces, waarbij de samenwerking tussen partijen centraal stond om zo te leren over het organiseren van succesvolle samenwerking. Hiertoe zijn de negen pilots gedurende de looptijd gemonitord en is het uitvoeringsproces in de verschillende samenwerkingsverbanden geëvalueerd. TNO heeft de pilots gemonitord.

Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences,

Download(s)

Intersectorale samenwerking voor de realisatie van de beweegvriendelijke omgeving

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Denise van der Klauw
Jantine Slinger
Luuk Engbers
Pepijn van Empelen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegvriendelijke omgeving
intersectorale samenwerking
monitors
pilotprojecten
ruimtelijke ordening