Visie & Beleidsplein

Kinderen in tel databoek 2012

kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Steketee, M., Tierolf, B., & Mak, J. (2012). Kinderen in tel databoek 2012: kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

'Kinderen in Tel' bundelt de gegevens op gemeentelijk en provinciaal niveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland. Deze vergelijkende informatie is in februari 2006 voor het eerst uitgekomen. Het databoek kwam tot de editie van 2010 jaarlijks uit. Daarna is de keuze gemaakt om eens in de twee jaar de cijfers te presenteren. Dit databoek bevat de gegevens over het jaar 2009 en 2010 voor alle gemeenten en provincies in Nederland. In het jaar dat er geen databoek uitkomt, brengt Kinderen in Tel een special uit. In 2011 was dat Kinderen in Tel over kindermishandeling. Met de uitkomsten op twaalf indicatoren kunnen we de leefsituatie van kinderen in de ene gemeente of provincie (of wijk) vergelijken met een andere. Het 'Databoek Kinderen in Tel 2012' laat de positieve ontwikkelingen zien, maar ook de verschillen tussen de leefsituaties van kinderen in de Nederlandse gemeenten. Het Databoek 2012 toont dat in de afgelopen jaren positieve dalende trends te noteren zijn voor jeugdcriminaliteit, tienermoeders, kinderen in uitkeringsgezinnen. Maar tegelijkertijd stijgt het aantal kinderen dat in de jeugdzorg komt, is het voor jongeren moeilijker om een baan te vinden, en leven er nog steeds veel kinderen in achterstandswijken. Het is daarom van belang de resultaten van dit databoek ter harte te nemen.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Kinderen in tel databoek 2012 : kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Majone Steketee
Bas Tierolf
Jodi Mak

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
jeugdbeleid
kinderen
leefomgeving
lokaal beleid
statistische gegevens