Visie & Beleidsplein

Voor wat hoort wat?

ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst

Klein, M. van der, Toorn, J. van den, & Oudenampsen, D. (2013). Voor wat hoort wat?: ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Steeds vaker wordt van leden van amateurverenigingen (sport en kunst) een wederdienst gevraagd: bardienst draaien, jeugdleden trainen of scheidsrechteren, pr-werkzaamheden verrichten. Wie dat niet doet, kan rekenen op extra contributie, een reprimande of soms zelfs royement. Ook in andere sectoren zijn arrangementen met wederdienst in opkomst: in wonen (huurcontracten), welzijn (deelname aan zomeractiviteiten, bijvoorbeeld) en zelfs in zorg en onderwijs worden burgers soms uitgenodigd tot een tegenprestatie. Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzocht hoe deze arrangementen werken en of het de betrokkenen bevalt. Verrassend genoeg zijn de ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst heel vaak positief, ook bij mensen die er in eerste instantie de nodige scepsis over hadden.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Voor wat hoort wat? : ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst

Download PDF

Voor wat hoort wat? : ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst : samenvatting

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marian van der Klein
Jessica van den Toorn
Dick Oudenampsen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

praktijkervaringen
vrijwilligers
vrijwilligerswerk