Visie & Beleidsplein

Kinderen in tel databoek 2007

kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Steketee, M., Mak, J., & Tierolf, B. (2007). Kinderen in tel databoek 2007: kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

'Kinderen in Tel 2007' bundelt gegevens op gemeentelijk en provinciaal niveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland. Deze vergelijkende informatie is in februari 2006 voor het eerst uitgekomen. Het verzamelen van bestaande gegevens op basis van een beperkt aantal indicatoren maakt het mogelijk om de leefsituatie van kinderen in de ene gemeente te vergelijken met een andere gemeente. Hierdoor wordt duidelijk dat er grote verschillen zijn in de leefomstandigheden waarin kinderen opgroeien. De resultaten van 'Kinderen in Tel 2006' hebben geleid tot een dialoog met beleidsmakers. Dat is wat 'Kinderen in Tel' uniek maakt. 'Kinderen in Tel' laat zien dat er in Nederland nog veel te verbeteren valt aan de situatie van kinderen. Verbetering waar iedereen en vooral beleidsmakers van de verschillende gemeenten een bijdrage aan kunnen en moeten leveren. Niet het verzamelen van data staat voorop, maar het behartigen van belangen van kinderen. Het uiteindelijke doel van data based advocacy is de positie van kinderen te verbeteren, in het bijzonder de armste en meest gemarginaliseerde groepen, op basis van gegevens uit onderzoek en monitoring.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Kinderen in tel databoek 2007 : kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Majone Steketee
Jodi Mak
Bas Tierolf

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
jeugdbeleid
kinderen
leefomgeving
lokaal beleid
statistische gegevens