Visie & Beleidsplein

Kinderen in tel databoek 2008

kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Steketee, M., Mak, J., & Tierolf, B. (2008). Kinderen in tel databoek 2008: kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

'Kinderen in Tel' bundelt gegevens op gemeentelijk en provinciaal niveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland. Deze vergelijkende informatie is in februari 2006 voor het eerst uitgekomen. Dit databoek is intussen de derde editie. Met de uitkomsten op twaalf indicatoren kunnen we de leefsituatie van kinderen in de ene gemeente of provincie vergelijken met een andere. Hierdoor werd al bij de eerste editie duidelijk dat er grote verschillen zijn in de leefomstandigheden waarin kinderen opgroeien. Dit jaar is dat opnieuw het geval. Bovendien hebben we voor het eerst gekeken naar het welzijn van kinderen op wijkniveau. Wat 'Kinderen in Tel' uniek maakt, is dat het aanzet tot een discussie tussen betrokken belangenbehartigers en beleidsmakers. Het uiteindelijke doel van 'Kinderen in Tel' is de positie van kinderen te verbeteren, in het bijzonder de armste en meest gemarginaliseerde groepen. 'Kinderen in Tel' laat zien dat er in Nederland nog veel te verbeteren valt aan de situatie van kinderen. Verbetering waar iedereen lokale, provinciale en landelijke beleidsmakers - een bijdrage aan kunnen en moeten leveren.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Kinderen in tel databoek 2008 : kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Majone Steketee
Jodi Mak
Bas Tierolf

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
jeugdbeleid
kinderen
leefomgeving
lokaal beleid
statistische gegevens