Visie & Beleidsplein

Sportimpuls

de eerste ronde

verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de sportimpulsprojecten uit de eerste ronde

Cevaal, A., & Sluis, A. van der (2013). Sportimpuls: de eerste ronde, verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de sportimpulsprojecten uit de eerste ronde. Utrecht: Mulier Instituut.

Begin 2012 is het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) gestart. Via de Sportimpuls (onderdeel van het programma SBB), kunnen lokale sport- en beweegaanbieders tot en met 2016 startsubsidies krijgen om met behulp van kansrijke interventies meer mensen in beweging te krijgen. Bij een deel van de Sportimpulsprojecten zullen buurtsportcoaches betrokken zijn. Ondersteund door VWS hebben het Mulier Instituut en Kennispraktijk onderzoek gedaan naar de bevindingen van lokale projecteigenaren en samenwerkingspartners van Sportimpulsprojecten. Het voornaamste doel van het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, was om inzicht te krijgen in het verloop van de Sportimpulsprojecten uit de eerste aanvraagronde in 2012 en in de ervaringen van de projecteigenaren en een aantal samenwerkingspartners. Er is stilgestaan bij de uitvoering van de lokale projecten. Daarnaast is teruggeblikt op de ervaringen met de aanvraagprocedure en de Menukaart Sportimpuls. Ook de verwachtingen van de projecteigenaren over de continuering van de projecten maakten onderdeel uit van dit kwalitatieve onderzoek. De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor aanpassing van de regeling (onder andere voor het format van de subsidieaanvraag) en de ondersteuning van de sport- en beweegaanbieders en hun samenwerkingspartners, zodat de sport- en beweegactiviteiten in de toekomst (nog meer) positieve effecten kunnen sorteren op buurt- en wijkniveau.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid,

Download(s)

Sportimpuls : de eerste ronde : verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de sportimpulsprojecten uit de eerste ronde

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Astrid Cevaal
Alien van der Sluis

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
kwalitatief onderzoek
projecten
sport en bewegen in de buurt
sportimpuls
sportimpuls kinderen sportief op gewicht (ksg)