Visie & Beleidsplein

Nieuwe levensfase, nieuwe sport?

de invloed van belangrijke levensgebeurtenissen op sportparticipatie gedurende de levensloop

Houten, J.M.A. van, & Hermsen, R. (2012). Nieuwe levensfase, nieuwe sport?: de invloed van belangrijke levensgebeurtenissen op sportparticipatie gedurende de levensloop. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Sporten is een belangrijke vrijetijdsbesteding en is in het dagelijks leven zichtbaar als leefstijluiting. Mensen kiezen ervoor om te participeren in sporten die het beste bij hun leven passen. Doordat het leven van mensen verandert naarmate men ouder wordt, is sport een leefstijluiting waarin niet alleen belangrijke verschillen kunnen bestaan tussen verschillende leden van de samenleving, maar ook binnen individuen op verschillende momenten in het leven. Uit eerder onderzoek blijkt dat in bepaalde levensfases de kans op sportparticipatie groter of juist kleiner wordt. Doordat sportparticipatie vaak op basis van een momentopname of een serie momentopnames onderzocht werd, konden persoonlijke karakteristieken alleen statisch of in zeer beperkte mate dynamisch worden meegenomen in modellen om sportparticipatie te verklaren en bleven transities van de ene levensfase naar de andere vaak buiten beschouwing. Voor dit onderzoek hebben de auteurs de beschikking over retrospectieve data uit de SportersMonitor 2010, die hen in staat stelt om de gehele sportloopbaan van een individu te reconstrueren en deze te koppelen aan mogelijke determinanten van sportparticipatie, zoals belangrijke levensgebeurtenissen. De gebeurtenissenanalyses laten zien dat de betrokkenheid bij sport afneemt op het moment dat mensen gaan samenwonen of trouwen en op het moment dat ze hun eerste kind krijgen. De betrokkenheid neemt toe op het moment dat kinderen uit huis gaan en ten slotte wisselen mensen vaak van sport wanneer ze beginnen met werken, zelfstandig gaan wonen en met pensioen gaan.

Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen,

Download(s)

Nieuwe levensfase, nieuwe sport? : de invloed van belangrijke levensgebeurtenissen op sportparticipatie gedurende de levensloop

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jasper van Houten
Ralf Hermsen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

levensloop
scripties
sportbeoefening