Visie & Beleidsplein

Monitor Special Heroes in cluster 4

eindsituatie van deelnemende cluster 4-scholen en hun leerlingen

Lindert, C. van, Bruining, J.W., Smits, F., & Nootebos, W. (2013). Monitor Special Heroes in cluster 4: eindsituatie van deelnemende cluster 4-scholen en hun leerlingen. Utrecht: Mulier Instituut.

Special Heroes heeft als doel om de sport- en beweegdeelname van kinderen en jongeren met een beperking te vergroten. Vanaf 2009 hebben de Stichting Onbeperkt Sportief (voorheen Gehandicaptensport Nederland), NOC*NSF en de PO-raad het programma Special Heroes uitgerold in alle clusters van het speciaal onderwijs. Het programma is landelijk uitgerold op cluster 1-scholen (voor leerlingen met een visuele beperking) en cluster 3-scholen (voor leerlingen met een verstandelijke en/of motorische beperking). Daarnaast zijn er projecten gestart bij cluster 2-scholen (voor leerlingen met een auditieve beperking). Tussen 2010 en 2013 vond bovendien een pilot van het programma plaats op 35 cluster 4-scholen. Deze laatste scholen zijn gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen en autisme. Het ministerie van VWS en de provincie Noord-Holland financierden de pilot. In dit rapport doen de auteurs verslag van de eindsituatie bij het programma Special Heroes op de deelnemende cluster 4-scholen, zoals vastgesteld medio 2013 (1-meting). Het rapport beschrijft de behaalde resultaten van Special Heroes zowel op organisatieniveau als op het niveau van de einddoelgroep (cluster 4-leerlingen).

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor Special Heroes in cluster 4 : eindsituatie van deelnemende cluster 4-scholen en hun leerlingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Jan Willem Bruining
Froukje Smits
Wouter Nootebos

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
gehandicaptensporten
leerlingen
mensen met een beperking
speciaal onderwijs
sportstimulering