Visie & Beleidsplein

VSK-monitor 2013

voortgangsrapportage actieplan "naar een veiliger sportklimaat"

Romijn, D., Kalmthout, J. van, Breedveld, K., & Lucassen, J.M.H. (2013). VSK-monitor 2013: voortgangsrapportage actieplan "naar een veiliger sportklimaat" . Utrecht: Mulier Instituut.

In het voorjaar van 2011 lanceerde minister Schippers het actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' (VSK). Het programma maakte deel uit van het streven van kabinet Rutte I om Nederland veiliger te maken. Het programma loopt tot en met 2016. NOC*NSF is trekker van het programma en werkt hierin nauw samen met onder andere de KNVB en de KNHB. De KNHB was zelf trekker van een eerder programma op hetzelfde terrein ('Samen voor Sportiviteit en Respect', 2009-2012). De dagelijkse leiding van het programma is in handen van een programmamanager en van zeven projectleiders, die in hun functioneren worden bijgestaan door een kernteam. Het Mulier Instituut is gevraagd om de voortgang van het programma te monitoren, in nauwe samenspraak met de programmaleiding. Deze 'VSK-monitor 2013' vormt de weerslag van dat verzoek. Voor het rapport is gebruikgemaakt van teksten en gegevens welke waren aangeleverd door de VSK-leiding, van interviews met diverse stakeholders en experts, en van cijfers uit lopende onderzoeken. Met nog ruim drie jaren te gaan, kan worden geconstateerd dat het programma goed in de steigers staat. Er is een werkbare structuur gerealiseerd, er is veel werk gemaakt van het creƫren van voldoende draagvlak en er zijn producten ontwikkeld waarmee kan worden gebouwd aan het realiseren van een veiliger sportklimaat.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

VSK-monitor 2013 : voortgangsrapportage actieplan "naar een veiliger sportklimaat"

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Janine van Kalmthout
Koen Breedveld
Jo Lucassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

monitors
normen en waarden
sociale veiligheid
sport (algemeen)
veiligheid