Visie & Beleidsplein

Kamerbrief voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2013). Kamerbrief voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Met deze brief en de 'Monitor Veilig Sportklimaat' wil minister Schippers de Tweede Kamer informeren over de voortgang van het actieplan 'Naar een Veiliger Sportklimaat' (VSK). Recent is de eerste monitor van het actieplan gereed gekomen (Romijn et al., 2013).

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Download(s)

Kamerbrief voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

geweld
kamerbrieven
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
normen en waarden
overheidsbeleid
rijksoverheid
sociale veiligheid
sport (algemeen)
sportbeleid
veiligheid