Visie & Beleidsplein

Nulmeting bewegingsonderwijs po

onderzoek naar de organisatie van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

Reijgersberg, N., Werff, H. van der, & Lucassen, J.M.H. (2013). Nulmeting bewegingsonderwijs po: onderzoek naar de organisatie van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Utrecht: Mulier Instituut.

Het kabinet stelt in het Regeerakkoord 'Bruggen Slaan' te willen streven naar uitbreiding van het aantal lesuren voor bewegingsonderwijs op de basisschool. In een reactie op dit voornemen heeft de Tweede Kamer om een nulmeting bewegingsonderwijs gevraagd. Deze nulmeting bewegingsonderwijs is onderverdeeld in drie thema's: de bevoegdheid van de leraar voor bewegingsonderwijs, lestijd en lesfrequentie en ten slotte de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Voor deze nulmeting hebben 1083 schooldirecteuren in het basisonderwijs en in het speciaal (basis)onderwijs een online-vragenlijst ingevuld. De steekproef onder basisscholen is gewogen naar onderwijssoort, denominatie, regio en stedelijkheid. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Nulmeting bewegingsonderwijs : onderzoek naar de organisatie van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Niels Reijgersberg
Harold van der Werff
Jo Lucassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
onderwijsgevenden
primair onderwijs