Visie & Beleidsplein

Ondersteuning van verenigingssport in Zoetermeer

een analyse van het gevoerde verenigingsondersteuningsbeleid in de sport

Romijn, D., Poel, H. van der, & Smits, F. (2013). Ondersteuning van verenigingssport in Zoetermeer: een analyse van het gevoerde verenigingsondersteuningsbeleid in de sport. Utrecht: Mulier Instituut.

Zoetermeer heeft een uitgebreid beleid op het gebied van sport, gericht op vergroting van de sportparticipatie. Verschillende vormen van subsidie en verenigingsondersteuning maken deel uit van het beleidsinstrumentarium. De Rekenkamercommissie wil graag weten of sprake is van een transparant ondersteuningsbeleid en hoe de ontvangen subsidie de contributie en toegankelijkheid van de verschillende verenigingen beïnvloedt. Voorliggende rapportage beoogt op basis van ambtelijke stukken, gemeentelijke jaarrekeningen, interviews en verenigingsonderzoek de raad inzicht te verschaffen in de mate van effectiviteit en doelmatigheid van het gevoerde beleid. Om dit te bewerkstelligen is de volgende hoofdvraag geformuleerd: hoe worden de sportverenigingen in Zoetermeer gefaciliteerd door de gemeente, welke overwegingen liggen hieraan ten grondslag en hoe effectief en doelmatig is het verenigingsondersteuningsbeleid? Hoofdstuk 2 beschrijft het sportbeleid van Zoetermeer op basis van gemeentelijke beleidsdocumenten en interviews met beleidsmakers en uitvoerders. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de gemeentelijke geldstromen stroken met dit geformuleerde beleid. Hoofdstuk 4 brengt de particuliere kosten van de diverse sporten in kaart. In hoofdstuk 5 beantwoorden de auteurs de onderzoeksvragen op basis van de eerdere hoofdstukken.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ondersteuning van verenigingssport in Zoetermeer : een analyse van het gevoerde verenigingsondersteuningsbeleid in de sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Hugo van der Poel
Froukje Smits

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
onderzoeken
sportbeleid
sportverenigingen
verenigingsondersteuning