Visie & Beleidsplein

Vrijwilligerswerk

een problematische oplossing?

Hofstede, M. (1983). Vrijwilligerswerk: een problematische oplossing?. Utrecht: Stichting Welzijns Publikaties (SWP).

De toenemende overheidsbemoeienis met het vrijwilligerswerk heeft de laatste tijd vele gemoederen in beroering gebracht. In de huidige discussie wordt vrijwilligerswerk vaak gezien als een al dan niet wenselijke oplossing voor verschillende actuele problemen. In dit boek wordt, in aansluiting op verschillende theoretische benaderingen van welzijn, vrijwilligerswerk beschouwd als een mogelijkheid om in te grijpen c.q. verbetering aan te brengen in de verhouding tussen vraagzijde (gebruikers) en aanbodzijde (producenten) van het brede terrein van welzijnswerk. Vanuit dit gezichtspunt worden uiteenlopende standpunten ten aanzien van vrijwilligerswerk gereconstrueerd en vergeleken. De opvattingen van de overheid worden geanalyseerd en bekritiseerd. Daarnaast worden standpunten van een aantal andere maatschappelijke groeperingen, waaronder enkele vrijwilligersorganisaties, beschreven. De auteur komt onder meer tot de conclusie dat in het overheidsbeleid, alhoewel het tegendeel wordt gepretendeerd, vrijwilligerswerk wordt gebruikt om de machtspositie van het bestaande professionele aanbod te vergroten c.q. te handhaven: vrijwilligerswerk wordt onschadelijk gemaakt en moet gaan fungeren als een, goedkoop, verlengstuk van professioneel welzijnswerk.

Uitgever(s): Stichting Welzijns Publikaties (SWP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Meiny Hofstede

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

overheidsbeleid
sociaal werk
vrijwilligersbeleid
vrijwilligerswerk
welzijnsinstellingen
zorg en welzijn