Visie & Beleidsplein

Vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg en hulpverlening

Mandemaker, T., & Overbeek, R. van (1990). Vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg en hulpverlening. IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant: Tilburg.

Van oudsher hebben vrijwilligers en het vrijwillig initiatief een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de gezondheidszorg en de hulpverlening. Daar staat tegenover dat thans gezondheidszorg en hulpverlening sterk geprofessionaliseerd zijn. De laatste jaren is men echter de nadelen gaan onderkennen van een te sterke groei en overspannen verwachtingen van de professionele gezondheidszorg en hulpverlening. In die lijn is de belangstelling voor het vrijwilligerswerk sterk toegenomen, zowel bij de overheid en politiek als bij de professionele instellingen voor gezondheids- en welzijnszorg en het vrijwilligerswerk zelf. Vanuit verschillende invalshoeken werden op een congres in 1990 ontwikkelingen op het terrein van vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg en hulpverlening bezien op hun consequenties voor de nabije toekomst. Als zodanig geeft deze congresbundel een breed overzicht van onderzoek en praktijk van het vrijwilligerswerk op dit terrein.

Uitgever(s): Tilburg,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

T. Mandemaker
R. van Overbeek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheidszorg
hulpverlening
vrijwillige inzet
vrijwilligers
vrijwilligersbeleid
vrijwilligerswerk