Visie & Beleidsplein

Evaluatie sociale vernieuwing

het eindrapport

Wouden, R. van der, Ruinaard, M., Kwekkeboom, R., Borg, E. ter, Voogt, P., & Wiertsema, W. (1994). Evaluatie sociale vernieuwing: het eindrapport. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Dit rapport bevat de resultaten van een evaluatieonderzoek naar sociale vernieuwing dat het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft verricht. Voornaamste doelstelling van sociale vernieuwing is het bestrijden van hardnekkige maatschappelijke achterstanden door een integrale en sectoroverstijgende aanpak. In het beleid ten aanzien van sociale vernieuwing is een hoofdrol weggelegd voor de gemeenten. In dit rapport wordt onderzocht op welke wijze rijksoverheid en gemeenten vorm hebben gegeven aan sociale vernieuwing en welke resultaten met sociale vernieuwing zijn geboekt ten aanzien van lokale achterstandssituaties. De resultaten van sociale vernieuwing worden onderzocht door middel van een analyse van vier beleidsterreinen, te weten: de individuele trajectbenadering voor werklozen, het integraal wijkbeheer, sociale vernieuwing in het onderwijs en het ouderenbeleid. Daarnaast komen de houding van de gemeentelijke politiek ten aanzien van sociale vernieuwing en de in de gemeenten uitgevoerde sociale-vernieuwingsprojecten aan de orde. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek worden conclusies getrokken over de effecten van het sociale-vernieuwingsbeleid van de rijksoverheid en van de gemeenten. Het evaluatieonderzoek is verricht in tien grote en middelgrote gemeenten, te weten: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Dordrecht, Zwolle, Delft, Helmond, Deventer en Venlo.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ries van der Wouden
Marieke Ruinaard
Rick Kwekkeboom
Elisabeth ter Borg
Peter Voogt
Wiert Wiertsema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

achterstandssituatie
beleidsevaluatie
evaluatie
gemeenten
leefbaarheid
overheidsbeleid
rijksoverheid