Visie & Beleidsplein

Spreidingsvraagstuk tennis in Almere

'onderzoek naar de vraag en het aanbod van tennisaccommodaties in Almere'

Rossum, R. van (2012). Spreidingsvraagstuk tennis in Almere: 'onderzoek naar de vraag en het aanbod van tennisaccommodaties in Almere'. Diemen: Hogeschool Inholland.

De sportbehoeften van de Nederlander zijn aan verandering onderhevig. Het beoefenen van een solosport neemt toe en er wordt minder in clubverband gesport. In Almere uiten deze ontwikkelingen zich in een daling van de populariteit van tennis. Naast de dalende populariteit is er nog een ander knelpunt, namelijk de onevenwichtige spreiding van de acht tennisverenigingen over Almere. Met het oog op het nog steeds groeiende Almere is deze spreiding niet gunstig. In dit onderzoek staat dan ook het spreidingsvraagstuk van de tennisverenigingen in Almere centraal. De opdrachtgever van dit onderzoek, het Sportbedrijf Almere, wil graag een nieuwe tennisvisie ontwikkelen voor de komende jaren. Om een goede invulling te geven aan de nieuwe tennisvisie is inzicht nodig in de vraag naar en het aanbod van tennisaccommodaties in Almere. De doelstelling van het onderzoek luidt hierbij als volgt: inzicht verkrijgen in het huidige tennisaanbod, de toekomstige tennisvraag en in de wensen van de tennisverenigingen in Almere, ten einde aanbevelingen te geven over de invulling van een nieuwe tennisvisie. Vanuit de doelstelling is de centrale vraag opgesteld, welke als volgt is geformuleerd: in hoeverre kan het Sportbedrijf Almere de nieuwe tennisvisie laten aansluiten op de wensen van de tennisverenigingen, waarbij een evenwichtige afstemming van de vraag naar en het aanbod van tennisaccommodaties in Almere is gewenst? De resultaten van dit afstudeeronderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Hogeschool Inholland,

Download(s)

Spreidingsvraagstuk tennis in Almere : 'onderzoek naar de vraag en het aanbod van tennisaccommodaties in Almere'

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rosanne van Rossum

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
scripties
sportaanbod
sportaccommodaties
sportverenigingen
tennis