Visie & Beleidsplein

Ontwikkeling sportpark Almere West

fase 1

actualisatie prognoses

Rinsema, F.J. (2010). Ontwikkeling sportpark Almere West: fase 1, actualisatie prognoses. Houten: Grontmij.

De opdracht van dit onderzoek is om mede op basis van het al uitgevoerde onderzoek naar sportvoorzieningen, een programma van eisen op te stellen voor de realisatie van sportvoorzieningen in het grensgebied van Almere Pampus en Almere Poort. Daarbij is aangegeven dat sportpark Almere West vanaf 2014 kan worden gerealiseerd, maar dat is afhankelijk van de woningbouwplanning. In deze eerste fase van het onderzoek brengt de auteur vraag en aanbod van buitensportaccommodaties in Almere in kaart, alsmede de ontwikkelingen die daarop van invloed zijn. Hij zoomt daarbij in eerste instantie in op de plannen en mogelijkheden om de groeiende vraag binnen de bestaande sportparken op te vangen. Vervolgens bekijkt de auteur welke behoefte in Hout/Buiten-hout ontstaat en welke 'bevolkingsvolgende vraag' vanuit Poort/Pampus te verwachten is. Naar aanleiding van de bevindingen zal men zo nodig bestaande planningen actualiseren. Vervolgens wordt invulling gegeven aan de vraag welke buitensportvoorzieningen in sportpark West moeten worden opgenomen. Daarbij gaat men allereerst uit van de 'bevolkingsvolgende vraag' vanuit de directe woonomgeving, vervolgens gaat men in op de meer bovenwijkse of bovenstedelijke voorzieningen. Dat kan leiden tot meer varianten. Tot slot geeft de auteur aan wanneer de verschillende voorzieningen nodig zijn. Dat is van belang voor de tijdsplanning voor realisatie, die in fase 2 uitgewerkt zal worden.

Uitgever(s): Grontmij,

Download(s)

Ontwikkeling sportpark Almere West : fase 1 : actualisatie prognoses

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frans Rinsema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportinfrastructuur