Visie & Beleidsplein

Toekomstvisie sportpark Almere West

eindrapport fase 2

Rinsema, F.J. (2010). Toekomstvisie sportpark Almere West: eindrapport fase 2. Houten: Grontmij.

In de eerste fase van het onderzoek heeft de auteur vraag en aanbod van buitensportaccommodaties in Almere in kaart gebracht, alsmede de ontwikkelingen die daarop van invloed zijn. Hij zoomt daarbij in eerste instantie in op de plannen en mogelijkheden om de groeiende vraag binnen de bestaande sportparken op te vangen. Vervolgens heeft de auteur bekeken welke behoefte in Hout/Buiten-hout ontstaat en welke 'bevolkingsvolgende vraag' vanuit Poort/Pampus te verwachten is. Vervolgens wordt invulling gegeven aan de vraag welke buitensportvoorzieningen in sportpark West moeten worden opgenomen. Daarbij gaat men allereerst uit van de 'bevolkingsvolgende vraag' vanuit de directe woonomgeving, vervolgens gaat men in op de meer bovenwijkse of bovenstedelijke voorzieningen. Dat kan leiden tot meer varianten. Tot slot geeft de auteur aan wanneer de verschillende voorzieningen nodig zijn. Dat is van belang voor de tijdsplanning voor realisatie, die in fase 2 uitgewerkt zal worden. Deze publicatie betreft het eindrapport van fase 2, waarin de toekomstvisie van sportpark Almere West centraal staat.

Uitgever(s): Grontmij,

Download(s)

Toekomstvisie sportpark Almere West : eindrapport fase 2

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frans Rinsema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportinfrastructuur
toekomst