Visie & Beleidsplein

Sportaccommodaties Almere periode 2008-2015 en 2030

Arcadis (2008). Sportaccommodaties Almere periode 2008-2015 en 2030. Arcadis.

In het kader van de toekomst visie 2030 accommodatieplanning sport is een doorrekening gemaakt specifiek voor de sporten hockey hoofdstuk 1, voetbal hoofdstuk 2 en tennis hoofdstuk 3. Daarnaast is hetzelfde gedaan voor de bezettingsgraden van de sporthallen in Almere, zie hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt inzicht gegeven in de investeringskosten. Hoofdstuk 6 geeft een voorzet voor de te reserveren ruimte om genoemde voorzieningen te kunnen realiseren. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 enige aanbevelingen gedaan voor het verzamelen van informatie waarop mede beleid kan worden gemaakt. Vervolgens wordt in de bijlage 1 tot en met 4 een overzicht gegeven van de uitgangspunten gehanteerd per tak van sport, en voor de sporthallen, met betrekking tot de doorrekening tot 2030. In overleg is afgesproken berekeningen te maken voor de jaren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 en 2030. In bijlage 5 is opgenomen twee voorbeelden van richtbedragen voor de aanleg van één tennisbaan. Bijlage 6 tenslotte laat een programma van wensen zien voor de realisatie van een wielerbaan.

Uitgever(s): Arcadis,

Download(s)

Sportaccommodaties Almere periode 2008-2015 en 2030

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arcadis

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
prognoses
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportinfrastructuur