Visie & Beleidsplein

Maten voor gemeenten 2013

prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2006-2011

Pommer, E., Ooms, I., & Jansen, S. (2013). Maten voor gemeenten 2013: prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2006-2011. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In opdracht van de directie Bestuur, Democratie en Financiën van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) jaarlijks inzicht in de relatie tussen gemeentelijke prestaties en gemeentelijke uitgaven op macroniveau. Deze rapportage is een uitvloeisel van het 'Plan van Aanpak Transparantie in de Financiële Verhouding'. Met deze informatie kan de minister zijn verantwoordelijkheid voor het systeem van de financiële verhouding beter waarmaken en ontstaat meer duidelijkheid over de ruimte die beschikbaar is voor bestaand en nieuw gemeentelijk beleid. Het nu voorliggende rapport, 'Maten voor gemeenten 2013', is een actualisering van de voorgaande rapportages, die vanaf 2002 zijn verschenen. Sinds 2007 werd in elke rapportage aanvullend een bepaald thema uitgediept. Dit jaar ontbreekt een dergelijk themahoofdstuk.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Maten voor gemeenten 2013 : prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2006-2011

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Evert Pommer
Ingrid Ooms
Saskia Jansen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financieel beleid
gemeentelijk beleid
gemeenten
overheid
overheidsbeleid