Visie & Beleidsplein

Kennisdossier borging ZonMw-programma Gezonde Slagkracht

Smissen, P.J.A.M.. van der (2013). Kennisdossier borging ZonMw-programma Gezonde Slagkracht. Den Haag: ZonMw.

Dit kennisdossier beschrijft praktijkervaringen en good practices op het gebied van borging van integraal lokaal gezondheidsbeleid. Het is bedoeld voor bestuurders, managers, projectleiders en professionals binnen het sociale domein en de publieke gezondheidszorg.

Het bevat de volgende top 10 van succesfactoren:

  1. Breed bestuurlijk draagvlak
  2. Verbind gezondheid met belangrijke actuele lokale politieke en bestuurlijke thema's en initiatieven
  3. Een actieve en zichtbare rol van bestuurders
  4. Betrokken managers en vaardige programmaleiders
  5. Interactieve beleidsvorming
  6. Gezondheid gelabeld aan een lokaal maatschappelijk vraagstuk
  7. Actieve, betrokken burgers
  8. Verbeeldend communiceren
  9. Aansprekende resultaten
  10. Beschikbaarheid van benodigde randvoorwaarden.

Uitgever(s): ZonMw,

Download(s)

Kennisdossier borging ZonMw-programma Gezonde Slagkracht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

P. van der Smissen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

borging
gezondheidsbeleid
lokaal beleid