Visie & Beleidsplein

Sociale achtergronden en topsport

een vergelijkend onderzoek naar de achtergronden van Nederlandse topsporters in de periode 1952 - 1992

Wijnen, M. van (1998). Sociale achtergronden en topsport: een vergelijkend onderzoek naar de achtergronden van Nederlandse topsporters in de periode 1952 - 1992. Amsterdam:

Afstudeerscriptie naar de sociale achtergronden van topsporters, waarbij de geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw, de geografische spreiding van topsporters, de kerkelijke gezindheid van topsporters, de intergenerationele sociale mobiliteit van topsporters, de inkomensmobiliteit en sociale gelaagdheid en de randvoorwaarden voor het slagen van een topsportcarrière besproken worden.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mascha van Wijnen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

maatschappelijke ontwikkeling
sociaal-economische positie
topsport
topsportomgeving