Visie & Beleidsplein

Inspiratieboekje kansen voor tijdelijke sportieve binnen- en buitenruimte

voorbeelden uit de praktijk

Provincie Gelderland (2013). Inspiratieboekje kansen voor tijdelijke sportieve binnen- en buitenruimte: voorbeelden uit de praktijk. Arnhem: Provincie Gelderland.

In dit document zijn praktijkvoorbeelden van tijdelijke sportieve ruimte verzameld. Bovendien zijn er op basis van bestaande literatuur en gesprekken 'tips & tricks' gedefinieerd die kunnen helpen bij het proces van tijdelijke bestemming. Het programma Gelderland Sport! stelt zich ten doel om meer mensen te laten bewegen en/of sporten. Door meer aandacht te richten op het aantrekkelijk maken van de sportieve binnen - en buitenruimte wil de provincie stimuleren dat de inwoners meer sportief gebruik maken van deze ruimte. Veel ontwikkel- en bouwplannen liggen (tijdelijk) stil, wat soms lelijke plekken achterlaat in een stad of dorp. Zo staan er oude fabrieks- en kantoorpanden leeg omdat er nog geen nieuwe partij is voor herontwikkeling. Bovendien liggen terreinen braak omdat de oude bebouwing al weg is maar de nieuwe bestemming nog op zit laat wachten. Er liggen kansen om leegstaande gebouwen en terreinen om te vormen tot tijdelijke sportlocatie. Een dergelijk initiatief kan ervoor zorgen dat de lelijke plek in de stad verdwijnt en dat er tegelijkertijd ruimte ontstaat om te sporten en bewegen.

Uitgever(s): Provincie Gelderland,

Download(s)

Inspiratieboekje : kansen voor tijdelijke sportieve binnen- en buitenruimte : voorbeelden uit de praktijk

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Provincie Gelderland

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Gelderland
beweegstimulering
goede voorbeelden
lichaamsbeweging
provinciaal beleid
ruimtelijke ordening
speelruimte