Visie & Beleidsplein

Lokale sportagenda 2014-2018

onderzoek naar actuele thema's en vraagstukken van het sport- en beweegbeleid van plattelandsgemeenten

Koning, C. (2013). Lokale sportagenda 2014-2018: onderzoek naar actuele thema's en vraagstukken van het sport- en beweegbeleid van plattelandsgemeenten. Haarlem: Vereniging Sport en Gemeenten.

Dit rapport is het resultaat van onderzoek in opdracht van de Vereniging Sport en Gemeenten en gedaan in het kader van de studie Sport en Bewegen aan de Hogeschool Inholland. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat plattelandsgemeenten zich in een roerige periode begeven door de trends en ontwikkelingen op verschillende vlakken (economisch, politiek en demografisch). Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, maar het uitgangspunt blijft om zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen en te houden. Het huidige aanbod moet waar mogelijk in stand worden gehouden, dicht bij de mensen. Waar dat niet mogelijk is, moet de gemeente dat accepteren en op zoek gaan naar de oplossingen. Wat de beste en meest acceptabele oplossing is, is per gemeente verschillend. Maatwerk is de sleutel. Maar de plattelandsgemeenten zien ondanks de strubbelingen een positieve toekomst tegemoet.

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten,

Download(s)

Lokale sportagenda 2014-2018 : onderzoek naar actuele thema's en vraagstukken van het sport-en beweegbeleid van plattelandsgemeenten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Corine Koning

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
lokaal beleid